Περισσότερες ιδέες από το Eirini
BOOMWHACKERS Boomwhackers. Twee liedjes:  Twinkle twinkle little star. The muffin man.

BOOMWHACKERS Boomwhackers. Twee liedjes: Twinkle twinkle little star. The muffin man.

Learn Me Music: Boomwhackers® Flashcards @ how to teach music concepts in the classroom

Learn Me Music: Boomwhackers® Flashcards @ how to teach music concepts in the classroom

BoomWhackers were what I grew up playing in music class. You can do simple songs, or really intricate ones.  Adds an entertainment element/may help keep kids interested in music! It's just fun! BoomWhackers - Cool Music Maker

BoomWhackers were what I grew up playing in music class. You can do simple songs, or really intricate ones. Adds an entertainment element/may help keep kids interested in music! It's just fun! BoomWhackers - Cool Music Maker

Fun idea for Boomwhackers in Elementary Music Class

Fun idea for Boomwhackers in Elementary Music Class

12 steps - kies bij elke trede de juiste toon uit vele geluidjes, zodat Alice telkens een van de 12 treden verder mag

12 steps - kies bij elke trede de juiste toon uit vele geluidjes, zodat Alice telkens een van de 12 treden verder mag

12 steps - kies bij elke trede de juiste toon uit vele geluidjes, zodat Alice telkens een van de 12 treden verder mag

12 steps - kies bij elke trede de juiste toon uit vele geluidjes, zodat Alice telkens een van de 12 treden verder mag

A great website for all Lesson plan templates

A great website for all Lesson plan templates

List of different ways to use BWs in class: lots of rhythmic ways, not just "play a song."

List of different ways to use BWs in class: lots of rhythmic ways, not just "play a song."

Elements of Music | Anchor Chart Posters (Digital Print) - CLICK HERE for more info https://www.teacherspayteachers.com/Product/Elements-of-Music-Anchor-Chart-Posters-Digital-Print-2467480

Elements of Music | Anchor Chart Posters (Digital Print) - CLICK HERE for more info https://www.teacherspayteachers.com/Product/Elements-of-Music-Anchor-Chart-Posters-Digital-Print-2467480

a tiled room with French doors, perfect for bookshelves

a tiled room with French doors, perfect for bookshelves