Ειρήνη Τσιχλάκη

Ειρήνη Τσιχλάκη

Ειρήνη Τσιχλάκη
More ideas from Ειρήνη
They're cute :)  www.oursunnyvilla.com

My BFF and I have been friends for over 40 years. My, doesn't time fly? Thankfully, we don't look as "antique" as the women in the photo above. (Sorry ladies.) Hey Karen, here's to being an antique BFF!