Εικόνα του Πέρση αγίου Γοβδελαά, 1655. Η εικόνα είναι έργο του ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε (1610-90).

Εικόνα του Πέρση αγίου Γοβδελαά, 1655. Η εικόνα είναι έργο του ζωγράφου Εμμανουήλ Τζάνε (1610-90).

St Eustathios

Eustatie Placida, Cretan School icon, Venice, IN FB

Altarpiece: Virgin, Prophets, Apostles and Saints

Pala d'altare, Madonna con il Bambino, Profeti, Apostoli e Santi

Τζάνες Εμμανουήλ-Άγιος Δημήτριος και σκηνές του βίου του, 1646.jpg (1024×738)

con Saint Demetrios and scenes from his life Date: 1646 Dimensions (cm): Χ 56 Creator: Emmanuel Tzanes.

Τζάνες Εμμανουήλ-Η Αγία Θεοδώρα.jpg (500×768)

Mystagogy Resource Center is an International Orthodox Christian Ministry headed by John Sanidopoulos.

St John Climacus 1663 Cretan school

Mystagogy Resource Center is an International Orthodox Christian Ministry headed by John Sanidopoulos.

The doubting Thomas

The doubting Thomas, Cretan century Hellenic Institute, Venice, Italy.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Oι Κρητικοί ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς, (15ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Oι Κρητικοί ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς, (15ος αιώνας)

Ο ι ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς είναι πιθανότατα απόγονοι της μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας των Φωκάδων, οι οποίοι κατάγοντα...

Ο ι ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς είναι πιθανότατα απόγονοι της μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας των Φωκάδων, οι οποίοι κατάγοντα...

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Oι Κρητικοί ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς, (15ος αιώνας)

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ: Oι Κρητικοί ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς, (15ος αιώνας)

Ο ι ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς είναι πιθανότατα απόγονοι της μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας των Φωκάδων, οι οποίοι κατάγοντα...

Ο ι ζωγράφοι Μανουήλ και Ιωάννης Φωκάς είναι πιθανότατα απόγονοι της μεγάλης αριστοκρατικής οικογένειας των Φωκάδων, οι οποίοι κατάγοντα...

Noah's Ark by T.Poulakis after engraving of J.Sadeler c.

Pinterest
Search