Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: Η προσευχή είναι το τείχος των πιστών, το όπλο μας το ακατανίκητο

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: Η προσευχή είναι το τείχος των πιστών, το όπλο μας το ακατανίκητο

~ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ~ Χριστιανικών Μηνυμάτων!: ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ

~ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ~ Χριστιανικών Μηνυμάτων!: ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ

Ζουν οι ψυχές και μας βλέπουν! (Αφιερώστε 3 λεπτά και διαβάστε το)

Ζουν οι ψυχές και μας βλέπουν! (Αφιερώστε 3 λεπτά και διαβάστε το)

- Γέροντα, όταν κάποιος εχη τόν λογισμό ότι όλοι ασχολούνται μ' αυτόν κ.λπ., πώς θά τόν διώξη; - Αυτό  είναι  του  πειρασμού  πού  πάει  νά  τόν  άρρωστήση.  Νά  άδιαφορήση,  νά  μήν πιστεύη καθόλου σ' αυτόν  τόν λογισμό. Ένας λ.χ. πού έχει καχυποψία, άν δη έναν γνωστό του νά μιλάη σιγά

- Γέροντα, όταν κάποιος εχη τόν λογισμό ότι όλοι ασχολούνται μ' αυτόν κ.λπ., πώς θά τόν διώξη; - Αυτό είναι του πειρασμού πού πάει νά τόν άρρωστήση. Νά άδιαφορήση, νά μήν πιστεύη καθόλου σ' αυτόν τόν λογισμό. Ένας λ.χ. πού έχει καχυποψία, άν δη έναν γνωστό του νά μιλάη σιγά

▶ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ «Η Πλατυτέρα των ουρανών»

▶ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ «Η Πλατυτέρα των ουρανών»

ο γέροντας Παρθένιος λέει τήν ευχή - YouTube

ο γέροντας Παρθένιος λέει τήν ευχή - YouTube

πατέρας Ελπίδιος Κλαίω για την Ελλάδα - YouTube

πατέρας Ελπίδιος Κλαίω για την Ελλάδα - YouTube

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ-Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ-Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ

Όραμα ασκητού στον κόσμο-Ερχονται δύσκολα χρόνια

Όραμα ασκητού στον κόσμο-Ερχονται δύσκολα χρόνια

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ. ΕΝΑΣ ΤΙΜΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ Α...

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ. ΕΝΑΣ ΤΙΜΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ Α...

Pinterest
Αναζήτηση