Αθήνα, συνοικία Πλάκας. 1903-1909. Βοσκός με το κοπάδι του… #solebike, #Athens, #e-bike tours

Αθήνα, συνοικία Πλάκας. 1903-1909. Βοσκός με το κοπάδι του… #solebike, #Athens, #e-bike tours

Water clock, Athens - c.1880s

Tower of the winds, Athens - The Tower of the Winds or the Horologion of Andronikos Kyrrhestes is an octagonal Pentelic marble clocktower in the Roman Agora in Athens that functioned as a horologion or "timepiece"

Athens - Acropolis

Filippos Margaritis is generally acknowledged to have been the first Greek photographer, whose earliest daguerreotypes, of the Acropolis of Athens, date from

Pinterest
Search