Μαλαματένια Γκιόκα

Μαλαματένια Γκιόκα

Μαλαματένια Γκιόκα
More ideas from Μαλαματένια

"She lives the poetry she cannot write. Wow I don't think I've ever come across something that describes me better than this. Holy shit I'm freaking out. This is how I feel every day and how I live my life.

...

...