ΑΩ

347 Pins
 3y
Collection by
a painting on the wall of a church
Самсон Марзоев – 174 photos
Самсон Марзоев
an old painting with three men standing next to each other
an icon of jesus holding a cross
an icon of st nicholas the great, who is holding a book in his hands
St John Chrysostum (& Other Saints) On Whether Catholic Parents Should Spank.
The birch is used only out of bad temper and weakness for the birch is a servile punishment which degrades the soul even when it corrects...
an icon of st john the baptist in gold and black with red border around it
New Skete - St John Chrysostom
New Skete - St John Chrysostom by jimforest, via Flickr
an icon of st john the baptist, who is holding a book in his left hand
Fasting as a family unit
Life of a Simple Housewife: Fasting as a family unit
an icon of st nicholas the great, who is holding a book in his right hand
an icon of st nicholas the great holding a book in his right hand and wearing a cross
an icon of st john the baptist, who is holding a book in his hand
†) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi Sf. Antuza, mama sa
13-v-e280a0-sf-ioan
an icon with the words, for the value of fasting constists not in abstrince from food but in drawing from sinful practices
Τίποτε δεν μπορεί
Tίποτε δεν μπορεί να κάμει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επιεική και ήπια, όσο η συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας. (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)
an icon of st nicholas the great, who is holding a book and pointing at it
Rugăciunea Sf. Ioan Gură de Aur pentru ceasurile nopţii - Apărătorul Ortodox
Rugăciunea Sf. Ioan Gură de Aur pentru ceasurile nopţii
an icon of the saint nicholas, who is holding a red box with gold trimmings
Sfantul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
Sfantul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei | SACCSIV - blog ortodox
an icon of st nicholas the great