αστεια

299 Pins
 · Last updated 1w
Curated by
This is why I want kids😂
Video by @harfinfamily
a sign on the side of a building that says it is not okay to go outside
Οι Μεγάλες Αλήθειες της Δευτέρας | LiFO
Τι μπορεί να κάνει η αγάπη;
comic strip with two men sitting at a table talking to each other and one man standing in front of the door
graffiti on the side of a building with words written in russian and english, as well as an orange fire hydrant
a white shirt with black writing on the front saying i love you in different languages
a box of food with an image of a cow on the front and side of it
Αρχική - Τι λες τώρα;