Νηπιαγωγός από τα πέντε...: ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΣ

Νηπιαγωγός από τα πέντε...: ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ ΜΑΣ

3 παγωτά

3 παγωτά

Haha not 100% positive what this is but it looks to me like yogurt frozen into a popsicle shape and covered in strawberry juices. :D

Haha not positive what this is but it looks to me like yogurt frozen into a popsicle shape and covered in strawberry juices.

I have two confessions… 1) I eat ice cream.  In fact, on a hot summer day is when I love it the most. 2) I rarely buy ice cream anymore.  I make my own.  It’s healthier, has very few ingredients and is ready in minutes. Wha?!?!  Minutes? Yes. Minutes. It’s not impossible, nor a warp…

Vanilla Coconut Chip ‘Ice Cream’

Pinterest
Search