γραμματικουλα

Τα μέρη του λόγου

Τα μέρη του λόγου

Eglisis

Eglisis

Eglisis

Eglisis

Eglisis

Eglisis

Epitheta se - kos -inos -imos

Epitheta se - kos -inos -imos

Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ

Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

Υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

Pinterest
Αναζήτηση