Περισσότερες ιδέες από το Eleni
Ιδέες για δασκάλους:Ενημερωτικό τρίπτυχο για τους γονείς

Ιδέες για δασκάλους:Ενημερωτικό τρίπτυχο για τους γονείς

Basamak degeri

Basamak degeri

Imparare le addizzioni usando i tappi! Nueva cuenta en Instagram con imágenes del blog: @auladeapoyo

Imparare le addizzioni usando i tappi! Nueva cuenta en Instagram con imágenes del blog: @auladeapoyo

ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA...CANNUR HAZNEDAR

ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA...CANNUR HAZNEDAR

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

7.JPG 582×814 pixel

7.JPG 582×814 pixel

calendar idea

calendar idea