Χριστός

Collection by Eleni Kapsabeli

50 
Pins
Eleni Kapsabeli
Ιησού, Υιέ του Θεού, ο πραής και ταπεινός τη καρδία, κατάπεμψον κατά το μέγα και πλούσιον έλεός σου και εν ταίς καρδίαις ημών το πνεύμα της ειρήνης και της πραότητος, ίνα ειρηνεύοντες εκ του κακίστου πάθους του θυμού, μνημονεύομεν αεί του ενδόξου και φοβερού ονόματός σου μετά καρδίας γαληνιώσης.

Διώξτε το θυμό με αυτή την Προσευχή - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ιησού, Υιέ του Θεού, ο πραής και ταπεινός τη καρδία, κατάπεμψον κατά το μέγα και πλούσιον έλεός σου και εν ταίς καρδίαις ημών το πνεύμα της ειρήνης και της πραότητος, ίνα ειρηνεύοντες εκ του κακίστου πάθους του θυμού, μνημονεύομεν αεί του ενδόξου και φοβερού ονόματός σου μετά καρδίας γαληνιώσης.

Нев'янучий цвіт

Нев'янучий цвіт

How To Crochet Jasmine Stitch

How To Crochet Jasmine Stitch

As you all know there area unit a various recent and new stitches in a very inventive world of knitting and crochet. Even as a prove of my words, this is step by step tutorial without missing details to crochet this amazing jasmine stitch that may provides a fabulous look to any project you choose to form in future.

Christ and the children Icon (2)

Eastern orthodox icon of Jesus Christ and the children. A popular icon for children, parents, and schools. Christ rebuked the disciples for preventing the little children from c

"All steps of painting an icon" by Byzantine School of Iconography. - YouTube

All steps of painting an icon. With master icographer Theodoros Papadopoulos.

Byzantine Iconography courses : http://www.theodoreicons.com Master Iconographer, Theodore Papadopoulos's, Byzantine School of Iconography offers students of...

byzantinische ikonen

Weinstock

Das Bild des Weinstocks bezieht Jesus auf sich selbst. Er sagt im Evangelium: „ Ich bin der wahre Weinstock“ Foto: D.H.G. Byzant...

byzantinische ikonen

Weinstock

Das Bild des Weinstocks bezieht Jesus auf sich selbst. Er sagt im Evangelium: „ Ich bin der wahre Weinstock“ Foto: D.H.G. Byzant...

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

13 2 Olifa: aplicación, distribución y eliminación de la parte sobrante - YouTube

Olifa Varnish

Step by step process of varnishing an egg-tempera icon with olifa

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΑΡΚΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) - YouTube

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΑΡΚΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) /BYZANTINE HAGIOGRAPHY/Iconography/ Византийская агиография

ΣΑΡΚΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ (ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) Sarcomas FACE NEW SAINTS (Cretan School) Саркомы ЛИЦА новых святых (критской школы) Αυτός που θα θελήσει να ασχο...

Icon of Holy Martyrs Faith, Hope, Love and Their Mother Sofia.  αγία Σοφία

Icon of Holy Martyrs Faith, Hope, Love and Their Mother Sofia. αγία Σοφία