Αποκάλυψε το τύμπανο χρωματίζοντας τα Τ κεφαλαίο και τ μικρό

Αποκάλυψε το τύμπανο χρωματίζοντας τα Τ κεφαλαίο και τ μικρό

Αποκάλυψε το ψωμί χρωματίζοντας τα Ψ κεφαλαίο και ψ μικρό

Αποκάλυψε το ψωμί χρωματίζοντας τα Ψ κεφαλαίο και ψ μικρό

Ζωγραφίζω το φιδάκι με τα πεζά γράμματα φ,χ, ψ και ω Το παιδί καλείται να παρατηρήσει την εικόνα με το φιδάκιι και κατόπιν να την χρωματίσει ανά γράμμα. Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να την εκτυπώσετε.

Ζωγραφίζω το φιδάκι με τα πεζά γράμματα φ,χ, ψ και ω Το παιδί καλείται να παρατηρήσει την εικόνα με το φιδάκιι και κατόπιν να την χρωματίσει ανά γράμμα. Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να την εκτυπώσετε.

Αποκάλυψε το παγωτό χρωματίζοντας τα Π κεφαλαίο και π μικρό

Αποκάλυψε το παγωτό χρωματίζοντας τα Π κεφαλαίο και π μικρό

Αποκάλυψε το ηφαίστειο χρωματίζοντας τα Η κεφαλαίο και η μικρό

Αποκάλυψε το ηφαίστειο χρωματίζοντας τα Η κεφαλαίο και η μικρό

Αποκάλυψε τα σαλάχια χρωματίζοντας τα Σ κεφαλαίο και σ μικρό

Αποκάλυψε τα σαλάχια χρωματίζοντας τα Σ κεφαλαίο και σ μικρό

Αποκάλυψε τον ιππότη χρωματίζοντας τα Ι κεφαλαίο και ι μικρό

Αποκάλυψε τον ιππότη χρωματίζοντας τα Ι κεφαλαίο και ι μικρό

Αποκάλυψε τη φάλαινα χρωματίζοντας τα Φ κεφαλαίο και φ μικρό

Αποκάλυψε τη φάλαινα χρωματίζοντας τα Φ κεφαλαίο και φ μικρό

Αποκάλυψε το υποβρύχιο χρωματίζοντας τα Υ κεφαλαίο και υ μικρό

Αποκάλυψε το υποβρύχιο χρωματίζοντας τα Υ κεφαλαίο και υ μικρό

Αποκάλυψε τις ρακέτες χρωματίζοντας τα Ρ κεφαλαίο και ρ μικρό

Αποκάλυψε τις ρακέτες χρωματίζοντας τα Ρ κεφαλαίο και ρ μικρό

Αποκάλυψε τον ξιφία χρωματίζωντας τα Ξ κεφαλαίο και ξ μικρό

Αποκάλυψε τον ξιφία χρωματίζωντας τα Ξ κεφαλαίο και ξ μικρό

Αποκάλυψε το νερό χρωματίζωντας τα Ν κεφαλαίο και ν μικρό

Αποκάλυψε το νερό χρωματίζωντας τα Ν κεφαλαίο και ν μικρό

Αποκάλυψε τα μανιτάρια χρωματίζοντας τα Μ κεφαλαίο και μ μικρό

Αποκάλυψε τα μανιτάρια χρωματίζοντας τα Μ κεφαλαίο και μ μικρό

Αποκάλυψε την ώρα χρωματίζοντας τα Ω κεφαλαίο και ω μικρό

Αποκάλυψε την ώρα χρωματίζοντας τα Ω κεφαλαίο και ω μικρό

Αποκάλυψε τον κάβουρα χρωματίζοντας τα Κ κεφαλαίο και κ μικρό

Αποκάλυψε τον κάβουρα χρωματίζοντας τα Κ κεφαλαίο και κ μικρό

Αποκάλυψε τη ζυγαριά χρωματίζοντας τα Ζ κεφαλαίο και ζ μικρό

Αποκάλυψε τη ζυγαριά χρωματίζοντας τα Ζ κεφαλαίο και ζ μικρό

Pinterest
Search