Περισσότερες ιδέες από το Eleni
SAMPLE PAGE FROM: KID CODES: Expected vs. Unexpected Activity For Promoting Good Friendships  These are fun and engaging activities to do with children who can benefit from practicing good friendship behaivors. Two sets of cards were made to appeal to both older and younger children. This is a great way to start a new school year or new group. Lots of fun. Kids really enjoy doing this. When not in use, the chart makes a great visual to keep up on your bulletin board.

SAMPLE PAGE FROM: KID CODES: Expected vs. Unexpected Activity For Promoting Good Friendships These are fun and engaging activities to do with children who can benefit from practicing good friendship behaivors. Two sets of cards were made to appeal to both older and younger children. This is a great way to start a new school year or new group. Lots of fun. Kids really enjoy doing this. When not in use, the chart makes a great visual to keep up on your bulletin board.

great for addition and subtraction

great for addition and subtraction

Number recognition, addition, subtraction, multiplication

Number recognition, addition, subtraction, multiplication

Ιδέες για δασκάλους: Οι καλοί λογαριασμοί...

Ιδέες για δασκάλους: Οι καλοί λογαριασμοί...

Fry facts for decomposing numbers!

Fry facts for decomposing numbers!

Ιδέες για δασκάλους: Όταν δανείζομαι ένα βιβλίο...

Ιδέες για δασκάλους: Όταν δανείζομαι ένα βιβλίο...

Ιδέες για δασκάλους: Πώς αισθάνεσαι σήμερα

Ιδέες για δασκάλους: Πώς αισθάνεσαι σήμερα

Interactive activities

Interactive activities

Valentine's Day Equivalent Fractions Activity. Great for 3rd- 5th graders the week of Valentine's Day! $1.50

Valentine's Day Equivalent Fractions Activity. Great for 3rd- 5th graders the week of Valentine's Day! $1.50

Fractions - good to start with perhaps, then move on to more complex illustrations of fractions (beyond the pie model)

Fractions - good to start with perhaps, then move on to more complex illustrations of fractions (beyond the pie model)