ελενη νικος πατσιοπουλου κουτλουμπασης

ελενη νικος πατσιοπουλου κουτλουμπασης

ελενη νικος πατσιοπουλου κουτλουμπασης
More ideas from ελενη νικος
Blue Wine Glasses with Gold and Silver Leaves | Detail: This… | Flickr

Blue Wine Glasses with Gold and Silver Leaves | Detail: This… | Flickr

И снова здравствуйте, и снова стимпанк! На этих бутылках у меня внезапно стали заканчиваться (к великой радости домашних) всякие железячки, поэтому я, как человек, привыкший делать конфетку из .. самизнаетеизчего, взяла на вооружение всякие запасы круп, которые имелись у нас дома (к великому сожалению домашних). фото 5

И снова здравствуйте, и снова стимпанк! На этих бутылках у меня внезапно стали заканчиваться (к великой радости домашних) всякие железячки, поэтому я, как человек, привыкший делать конфетку из .. самизнаетеизчего, взяла на вооружение всякие запасы круп, которые имелись у нас дома (к великому сожалению домашних). фото 5

Scratchboard CD Paint them with black  acrylic paint, let dry, then use a sharp object to scratch a picture into it.

What a great way to re-purpose all those old CDs. "Scratchboard CD A great way to recycle old cd's. Paint them with black (or any dark colored) acrylic paint, let dry, then use a sharp object to scratch a picture into it.