Βυζαντινή Αγιογραφία - Τοιχογραφία δια χειρός Βασίλειου και Περικλή Συρίμη Szent Illés

Βυζαντινή Αγιογραφία - Τοιχογραφία δια χειρός Βασίλειου και Περικλή Συρίμη Szent Illés

The Prophet Elijah - : Canvas Art, Oil Painting Reproduction, Art Commission, Pop Art, Canvas Painting

High quality hand-painted icon of Prophet Elijah. BlessedMart offers Religious icons in old Byzantine, Greek, Russian and Catholic style.

Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης _july 20 St Elijah Being Fed by the Raven icon

Pinterest
Search