Μαθηματικά Ε' Δημοτικού

10 Pins85 Followers
Οι ρόδες της προπαίδειας | Teaching Therapy

Οι ρόδες της προπαίδειας | Teaching Therapy

Κεφάλαιο 21 - Μαθηματικά - ψηφιακή δραστηριότητα - H εργασία 2, σελ. 57 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί

Κεφάλαιο 21 - Μαθηματικά - ψηφιακή δραστηριότητα - H εργασία 2, σελ. 57 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα…

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα…

37. Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10 | ΚΑΛΙΤΣΑ

37. Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10

37. Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10 | ΚΑΛΙΤΣΑ

Κεφάλαιο 51 - Μαθηματικά - H εργασία 2, σελ. 133 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί μέσω της παρακάτω διερευνητικής ψηφιακής δραστηριότητας

Κεφάλαιο 51 - Μαθηματικά - H εργασία 2, σελ. 133 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί μέσω της παρακάτω διερευνητικής ψηφιακής δραστηριότητας

Κεφάλαιο 28 - Μαθηματικά - Τα παραδείγματα της σελ. 75 του Β.Μ. μπορούν να γίνουν με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 28 - Μαθηματικά - Τα παραδείγματα της σελ. 75 του Β.Μ. μπορούν να γίνουν με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 27 - Μαθηματικά - H εργασία 1, σελ. 73 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 27 - Μαθηματικά - H εργασία 1, σελ. 73 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 24 - Μαθηματικά - H εργασία 4, σελ. 67 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 24 - Μαθηματικά - H εργασία 4, σελ. 67 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Κεφάλαιο 24 - Μαθηματικά - H εργασία 3, σελ. 67 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων:

Κεφάλαιο 24 - Μαθηματικά - H εργασία 3, σελ. 67 στο Β.Μ., μπορεί να γίνει με πιο διερευνητικό τρόπο με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων:

Κεφάλαιο 21 - Μαθηματικά - Ψηφιακή δραστηριότητα - H 1η δραστηριότητα σελ. 56 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί μέσω της παρακάτω διερευνητικής

Κεφάλαιο 21 - Μαθηματικά - Ψηφιακή δραστηριότητα - H 1η δραστηριότητα σελ. 56 στο Β.Μ., μπορεί να επεκταθεί μέσω της παρακάτω διερευνητικής

Pinterest
Search