σχολειο

47 Pins
 7mo
Collection by
children are sitting around a table with a globe on it and an inscription in russian
Οι κανονες της τάξης με τραγούδι! "Οι κανόνες του σχολειού είναι θησαυροί"
an animal themed children's book cover with the words, akouye moooskikkat triv kupa no 1
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
there is a sign that says no 2 with animals in front of it and an animal on the back
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
an elephant is standing in front of a sign that says no 4, and there is a bird sitting on top of the sign
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
there is a sign that says no 3 with animals and a bear in the background
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
there is a sign that says no 6 with animals on the bus and zebra stripes
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
there is a sign with an elephant and a zebra on it that says no 5
ΣΑΦΑΡΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ
a wooden sign surrounded by green leaves and flowers with the words oi kavovectou poun korokenium
ΘΕΜΑ- ΜΙΚΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Disney Characters, Classroom Displays, Google Drive, Tablet, Computer, Drive
Αφισούλες για την τάξη!
a poster with an image of a boy and a green pickle next to each other
Αφισούλες για την τάξη!
three colored pencils with words written in russian and english on the bottom one side
Αφισούλες για την τάξη!
two pencils with emoticions on them, one has a smiley face and the other has an expression
Αφισούλες για την τάξη!
an image of a yellow smiley face with speech bubble
Αφισούλες για την τάξη!
there are three teddy bears sitting in front of a sign with apples and books on it
Αφισούλες για την τάξη!