Rejoice! - The Iconographic Arts Institute: Kathy Sievers Finishes Icons for St. Charles in Washington

Rejoice - The Iconographic Arts Institute: Kathy Sievers Finishes Icons for St. Charles in Washington The icons have inscriptions in Greek, English, Spanish, and Latin. These are the Greek initials for the Mother of God:

Art Icon, Orthodox Icons, Painting Techniques, Lettering, Orthodox Christianity, Illuminated Manuscript, Byzantine, Alphabet, Christian Art

Script, Calligraphy, Lettering, Gothic, Miniature, Signs, Beds, Penmanship, Goth

Національна спілка іконописців України

Національна спілка іконописців України

Pierwotnie napisy na ikonach wykonywane były w języku greckim. Z czasem zaczęły pojawiać się w języku cerkiewnosłowiańskim. Obecnie coraz częściej pojawiają się napisy w językach narodowych: rosyjskim, ukraińskim, polskim czy angielskim. Ikony Chrystusa noszą napis: ΙΣ ΧΣ (IC XC), będący skrótem od greckich słów ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (IHCOYC XPICTOC). Dodatkowo, w nimb krzyżowy wpisane są inskrypcje: ὁ ὤν tłumaczone jako: "Ten, który jest" (grecki odpowiednik hebrajskiego tetragramu: יהוה)

Pierwotnie napisy na ikonach wykonywane były w języku greckim. Z czasem zaczęły pojawiać się w języku cerkiewnosłowiańskim. Obecnie coraz częściej pojawiają się napisy w językach narodowych: rosyjskim, ukraińskim, polskim czy angielskim. Ikony Chrystusa noszą napis: ΙΣ ΧΣ (IC XC), będący skrótem od greckich słów ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (IHCOYC XPICTOC). Dodatkowo, w nimb krzyżowy wpisane są inskrypcje: ὁ ὤν tłumaczone jako: "Ten, który jest" (grecki odpowiednik hebrajskiego tetragramu: יהוה)

Painting Techniques, Halo, Gothic, Byzantine Icons, Goth, Paint Techniques, Painting Techniques Canvas, Corona

Byzantine, Caligraphy, Lettering, Gothic, Beds, Goth

Pinterest
Search