Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum

Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής │ Hellenic IT Museum

  • Λεωφόρος Κηφισού 58, Αιγάλεω │ Kifisou Avenue 58, Aigaleo
  • ·
  • www.elmp.gr

Το παρελθόν της πληροφορικής συγκεντρωμένo σε ένα χώρο. | The past of computing, all gathered in one place.