Φιλική Εταιρία: μικρό θεατρικό σκετς http://www.elniplex.com/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%82/

Φιλική Εταιρία: μικρό θεατρικό σκετς http://www.elniplex.com/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%82/

Μεμονωμένες δραματοποιήσεις για την 25η Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-25/

Μεμονωμένες δραματοποιήσεις για την 25η Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-25/

Η επανάσταση των ξένων ζωγράφων: όταν οι Ευρωπαίοι μας αγαπούσαν… http://www.elniplex.com/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD-%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF/

Η επανάσταση των ξένων ζωγράφων: όταν οι Ευρωπαίοι μας αγαπούσαν… http://www.elniplex.com/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD-%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF/

Ο Θούριος του Ρήγα (ορχηστρικό) http://www.elniplex.com/%CE%BF-%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/

Ο Θούριος του Ρήγα (ορχηστρικό) http://www.elniplex.com/%CE%BF-%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/

Ορχηστρικά τραγούδια της 25ης Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-25%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Ορχηστρικά τραγούδια της 25ης Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-25%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Η μυθολογία του 1821 http://www.elniplex.com/%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821/

Η μυθολογία του 1821 http://www.elniplex.com/%CE%B7-%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821/

Καράβια που δε φοβήθηκαν, των Α. Παπαθεοδούλου και Μ. Αγγελίδου http://www.elniplex.com/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5-%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BF/

Καράβια που δε φοβήθηκαν, των Α. Παπαθεοδούλου και Μ. Αγγελίδου http://www.elniplex.com/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5-%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BF/

Ένας πίνακας, ένας ζωγράφος, μια ιδέα “Δύο πολεμιστές ή καραούλι”από τον Θεόδωρο Βρυζάκη http://www.elniplex.com/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CE%B4/

Ένας πίνακας, ένας ζωγράφος, μια ιδέα “Δύο πολεμιστές ή καραούλι”από τον Θεόδωρο Βρυζάκη http://www.elniplex.com/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CE%B4/

Παραδοσιακές ποδιές με χρωματιστά μοτίβα http://www.elniplex.com/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%BF/

Παραδοσιακές ποδιές με χρωματιστά μοτίβα http://www.elniplex.com/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CE%BF/

Τα πιάτα τα… ελληνικά http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

Τα πιάτα τα… ελληνικά http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

Τσολιάς και Ελληνίδα από χαρτοπολτό http://www.elniplex.com/%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84%CF%8C/

Τσολιάς και Ελληνίδα από χαρτοπολτό http://www.elniplex.com/%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%84%CF%8C/

Τσολιάς, δηλαδή…κουρελής! http://www.elniplex.com/%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82/

Τσολιάς, δηλαδή…κουρελής! http://www.elniplex.com/%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82/

Τα ευτράπελα και τα θαυμαστά του 1821! http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821-2/

Τα ευτράπελα και τα θαυμαστά του 1821! http://www.elniplex.com/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821-2/

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, της Κατερίνας Τζαβάρα http://www.elniplex.com/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84/

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, της Κατερίνας Τζαβάρα http://www.elniplex.com/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84/

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας αφηγείται τα Ελληνάκια: γιορτή 25ης Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BF-%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας αφηγείται τα Ελληνάκια: γιορτή 25ης Μαρτίου http://www.elniplex.com/%CE%BF-%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/

Μαξιλάρια-σημαίες! Για τα δικά μας όνειρα! http://www.elniplex.com/%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9-2/

Μαξιλάρια-σημαίες! Για τα δικά μας όνειρα! http://www.elniplex.com/%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9-2/

Pinterest
Search