Έλσα Πασχαλίδου

Έλσα Πασχαλίδου

Το βαρύτερο στον κόσμο είναι, το ανθρώπινο δάκρυ. όταν η ψυχή μας γίνεται ύλη και χωρά σε μία τόση δα σταγόνα.....