κερι

230 Pins
 3mo
Tiny Flames of Blessings: Crafting Petite Candles for Baptismal Celebrations
credit@Shenika-Celebrate the joyous occasion of a boy's baptism 👦 or a girl's 👧 baptism with adorable and meaningful tiny candles. In this guide, we'll walk you through the steps to create charming and symbolic mini candles perfect for these special moments. we've got you covered. Learn how to infuse love and blessings into these mini flames, making them a cherished keepsake of the joyous day. Join us as we explore the art of crafting petite candles for the purest of celebrations. 🕯✨
a dessert with whipped cream and raspberries in a glass bowl on a wooden table
Soy Wax Candles Packaging, Soap Displays For Craft Shows, Lilin Aroma, Scent Collection, Săpunuri Handmade, Diy Candles Scented
what to bring to a thanksgiving that has everything
Small Business Packaging Ideas
a white candle sitting on top of a table next to flowers
Κερι σόγιας 🌱 ή παραφίνη 🕯️;
Οι λόγοι που αγαπάμε το φυτικό κερί σόγιας και το χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας! #soywaxcandles #candlemaking #handmade #greece