Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Προσωπογραφία Αναγνωστόπουλου. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.  	  Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Portrait of Anagnostopoulos. Oil on canvas. National Gallery collection.

Portrait of Anagnostopoulos. Oil on canvas by Vryzakis Theodoros - .

Theodoros Vryzakis - War Council

'' War Council ''by Theodoros Vryzakis -

Theodoros Vryzakis - The Young Man's Farewell

The Young Man's Farewell Theodoros Vryzakis

Grateful Hellas (Greece personified as a woman, with revolutionaries who participated in the Greek War of Independence);(1858), National Gallery of Athens; Theodoros Vryzakis (1814–1878)

Grateful Hellas, by Theodoros Vryzakis, 1958 [Greece personified as a woman, with revolutionaries who participated in the Greek War of Independence]

Greek girl, Paintings by Th.Vrysakis (1819-1878)

Greek girl, Paintings by Th.Vrysakis Note colors, placement of embroidery and hat.

Theodoros Vryzakis, Woman from Corfu, Photo : Augusta Stylianou Artist

Theodoros Vryzakis, Woman from Corfu, Photo : Augusta Stylianou Artist

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Πετρόμπεης. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης. Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Petrobeis Mavromichalis. Oil on canvas. National Gallery collection.

Oil on canvas by Vryzakis Theodoros - National Gallery collection.

Greek Woman; Theodoros Vryzakis

Greek Woman; Theodoros Vryzakis

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) "Η Έξοδος του Μεσολογγίου", 1853. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης  	   Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) "The Exodus from Missolonghi", 1853.  Oil on canvas. National Gallery collection

The sortie of Messolonghi, during the Greek War of Independence by Theodoros Vryzakis.

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) "Η υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι", 1861. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης. Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) "The Reception of Lord Byron at Missolonghi", 1861. Oil on canvas. National Gallery collection

Byron, Rebellion, and the Greeks! Lord Byron at Missolonghi by Theodoros Vryzakis, 1861

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Ο αποχαιρετισμός στο Σούνιο, 1863. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης  	  Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Farewell at Sounion, 1863. Oil on canvas. Νational Gallery collection.

man bids farewell to his wife

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης, 1865.  Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή ΕΘνικής Πινακοθήκης. Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) The Bishop of Old Patras Germanos Blesses the Flag of Revolution, 1865.  Oil on canvas. National Gallery collection

Theodoros Vryzakis (oil painting, Benaki Museum, Athens) illustrates Bishop Germanos of old Patras blessing the Greek banner at Agia Lavra on the outset of the national revolt against the Turks on 25 March 1821

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Δύο πολεμιστές, 1855. Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.  Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Two Warriors, 1855. Oil on canvas. National Gallery collection.

''Two Warriors Oil on canvas Vryzakis Theodoros - National Gallery collection.

Consolation (1847) - Theodoros Vryzakis (1814–1878), National Gallery of Athens. (Walking Athens, Route 06 - National Garden)

P J shares art of the day by Greek painter Theodoros Vryzakis ) born this day in Germanos of Patr - - Plurk

Theodoros Vryzakis

Theodoros Vryzakis

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Τυφλός τραυματίας, [1850].Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης.  	  Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Blinded Man, [1850]. Oil on canvas. NAtional Gallery collection.

Βρυζάκης Θεόδωρος (1819 - 1878) Τυφλός τραυματίας, [1850].Λάδι σε μουσαμά. Συλλογή Εθνικής Πινακοθήκης. Vryzakis Theodoros (1819 - 1878) Blinded Man, [1850]. Oil on canvas. NAtional Gallery collection.

Pinterest
Search