Δημοκρίτεια 2016

a group of people standing around each other
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης συμμετείχε στα Δημοκρίτεια 2016.
people are performing on stage at an event
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης συμμετείχε στα Δημοκρίτεια 2016.
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης συμμετείχε στα Δημοκρίτεια 2016. Academic Dress
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης συμμετείχε στα Δημοκρίτεια 2016.