Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσάνων Ξάνθης

two people standing next to each other on a field with trees in the back ground
three people in white shirts are standing on a stone walkway and looking at the crowd
a group of people sitting on top of a grass covered field next to a forest
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης κάλυψε το ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσάνων Ξάνθης