Καθαρισμός περιμετρικά του πυροφυλάκειου του Προφήτη Ηλία

a field with trees and bushes in the foreground
two people standing next to each other in the grass near a telephone pole and trees
a man standing in the grass next to some chainsaws and an orange tool
Καθαρισμός.....