Λαχείον Συντακτών, Η ευτυχία σας... τό Λαχείο Συντακτών, 1960, ΓΚΕΙΒΕΛΗΣ Γεώργιος

Λαχείον Συντακτών, Η ευτυχία σας... τό Λαχείο Συντακτών, 1960, ΓΚΕΙΒΕΛΗΣ Γεώργιος

Refugees in Greece, 1922

and violent expulsions of ethnic Greeks from Asia Minor and Muslims from Greece, as told not only by historians but also the refugees themselves.

The changing of Evzone Guards at the memorial to the Unknown Soldier.Location:Greece Date taken:1948 Photographer:Dmitri Kessel

The changing of Evzone Guards at the memorial to the Unknown Soldier.Location:Greece Date Photographer:Dmitri Kessel

ION chocolaate, your first and everlasting love! -vintage Greek ad

ION- sweets ouzo flavour that yiayia used to bring back for us all!

Λαχείον Συντακτών, Εξασφαλίσατε το μέλλον των παιδιών σας, 1964

Λαχείον Συντακτών, Εξασφαλίσατε το μέλλον των παιδιών σας, 1964

Athens,Greece,Daniel Simon, 19 Ιουλίου 1973, Αθήνα, στιλβωτής υποδημάτων.

Athens,Greece,Daniel Simon, 19 Ιουλίου 1973, Αθήνα, στιλβωτής υποδημάτων.

Pinterest
Search