Με γυαλιά υπεροψίας και ευρυζωνικά χαμόγελα

Με γυαλιά υπεροψίας και ευρυζωνικά χαμόγελα

Με γυαλιά υπεροψίας και ευρυζωνικά χαμόγελα

Με γυαλιά υπεροψίας και ευρυζωνικά χαμόγελα

Βουλεύονται μαρξιστικές κορώνες για επαναστατικές γυμναστικές

Βουλεύονται μαρξιστικές κορώνες για επαναστατικές γυμναστικές

Κράχτης σε γραφείο βουλευτικό

άχίο

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Σιντριβανίου γωνία

Bruno Barbey is a Moroccan-born French photographer (born Throughout his four-decade career he has traveled across five continents, photographing many wars.

Απεταξάμην την ευεργεσία και την ανυπόστατη φήμη

Here for your perusal is an inspiring photo of a Woman Washing Baby. It was made between 1905 and 1945 by Harris & Ewing. The image documents Harris, Martha. Baby Being Washed.

Όχι, έξω από το πατάρι... Θα σε πιάσει ο τουρισμός!

Όχι, έξω από το πατάρι... Θα σε πιάσει ο τουρισμός!

Το ξυπόλυτο τάγμα και τα άλλα του θανάτου

Το ξυπόλυτο τάγμα και τα άλλα του θανάτου

Για καμένους στον εγκέφαλο και στην ψυχή...

Kids playing leapfrog: 'Cottonwool kids' denied access to countryside, warns Natural England

Pinterest
Search