erenyan art
Περισσότερες ιδέες από το erenyan art
Rừng trúc âm u, mộng cảnh mịt mờ

Rừng trúc âm u, mộng cảnh mịt mờ

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

古风
The Cherry Blossom Temple, where the true masters teach.

The Cherry Blossom Temple, where the true masters teach.

Tree of Light by LiliaOsipova.deviantart.com on @deviantART

Tree of Light by LiliaOsipova.deviantart.com on @deviantART