Περισσότερες ιδέες από το maria
Φωνολογική  Διάκριση  θ/δ  από  το  mikrobiblio.weebly.com

Φωνολογική Διάκριση θ/δ από το mikrobiblio.weebly.com

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

Ιδέες για δασκάλους: Oι χρόνοι των ρημάτων για την τάξη

17. Συμπληρώνω τις λέξεις με η,ή ι, ει ή οι

17. Συμπληρώνω τις λέξεις με η,ή ι, ει ή οι

17. Συμπληρώνω τις λέξεις με η,ή ι, ει ή οι

17. Συμπληρώνω τις λέξεις με η,ή ι, ει ή οι

15. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι

15. Συμπληρώνω τις λέξεις με η ή ι

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/58/24/88/582488c292bd9f2cb7453b6c58ac0329.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/58/24/88/582488c292bd9f2cb7453b6c58ac0329.jpg

Daily Routines 2 flashcard

Daily Routines 2 flashcard

Daily Routines flashcard

Daily Routines flashcard

Daily Routines 3 flashcard

Daily Routines 3 flashcard

Daily Routines5 flashcard

Daily Routines5 flashcard