ή κυρά γρμματικη

109 Pins147 Followers
DIY cocotte en papier pour apprendre les tables de multiplication !

Freebie Page (Try a Coping Skills Fortune Teller - Put behaviors where the math problems are and coping skills inside)

Multiplication Cootie Catchers (Fortune Tellers) - Orgami Project Makes Learning Math Facts Fun

Multiplication fortune teller - a fun way to practise multiplication. Idea could be used for addition.

multiplication tips - pin now read later

multiplication tips - pin now read later--Idea for Family Math Night to teach parents math strategies.

Math Mult. Game

Area and Perimeter game for 2 or 3 players. Each player chooses a color pencil they will use in the game. Players take turns rolling the dice, using the numbers that they rolled to draw the perimeter of a rectangle or square & writing the area in the midd

Beaded Dragonfly Ornament (India)

Add a little buzzzzz to your Christmas decorating with this exquisite dragonfly ornament. Intricately handcrafted using polished brass wire for the gossamer wings and iridescent acrylic beads for the

Βιβλίο με έγγραφα για τους γονείς για την πρώτη μέρα στο σχολείο

Βιβλίο με έγγραφα για τους γονείς για την πρώτη μέρα στο σχολείο

Using 'fortune tellers' proactively! Students practice their facts with these instead of using flash cards.

multiplication cootie catcher to practice 4 times tables- could have each student make one for different times tables then play with different partners - Can also use for any type of math fact.

ΘΕΑΤΡΟ...ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ…

ΘΕΑΤΡΟ...ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ…

Pinterest
Search