Ευαγγελία Μάρκου

Ευαγγελία Μάρκου

Ευαγγελία Μάρκου
More ideas from Ευαγγελία
.

she made a poisoned, poisoned apple. From the outside it was beautiful, white with red cheeks.Snow White longed for the beautiful apple.

Colors of Autumn

nevver: “ “Life starts all over again when it gets crisp in the fall. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby ”