Περισσότερες ιδέες από το evanthia
Πολλοί από εμάς, αποθηκεύουμε τις πλαστικές σακούλες βάζοντάς τες μέσα σε μια άλλη μεγαλύτερη. Αν θυμηθούμε να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε, έχει καλώς, διαφορετικά τις πετάμε για ανακύκλωση.  Ο καλύτερος όμως τρόπος για να επαναχρησιμοποιήσετε τις χρωματιστές πλαστικές

Πολλοί από εμάς, αποθηκεύουμε τις πλαστικές σακούλες βάζοντάς τες μέσα σε μια άλλη μεγαλύτερη. Αν θυμηθούμε να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε, έχει καλώς, διαφορετικά τις πετάμε για ανακύκλωση. Ο καλύτερος όμως τρόπος για να επαναχρησιμοποιήσετε τις χρωματιστές πλαστικές

Ευρετήριο συναισθημάτων (Το πιο κάτω ευρετήριο συναισθημάτων αποτελεί τμήμα του υπό έκδοση βιβλίου “Η γλώσσα της καρδιάς, Μη Βίαιη Επικοινωνία”, εκδόσεις Κοντύλι  )

Ευρετήριο συναισθημάτων (Το πιο κάτω ευρετήριο συναισθημάτων αποτελεί τμήμα του υπό έκδοση βιβλίου “Η γλώσσα της καρδιάς, Μη Βίαιη Επικοινωνία”, εκδόσεις Κοντύλι )