Περισσότερες ιδέες από το evaa
Πως?

Πως?

Είπα στον άντρα μου “έχεις δίκιο” και μου λέει

Είπα στον άντρα μου “έχεις δίκιο” και μου λέει

αυτό!

αυτό!

SGR Quotes @iamsgrsolanki @thesgrquotes

SGR Quotes @iamsgrsolanki @thesgrquotes

gotthold ephraim lessing quotes | Seemed Quotes. QuotesGram

gotthold ephraim lessing quotes | Seemed Quotes. QuotesGram

Romantic and Cute Love Quotes for Your Boyfriend girlfriend. Description from pinterest.com. I searched for this on bing.com/images

Romantic and Cute Love Quotes for Your Boyfriend girlfriend. Description from pinterest.com. I searched for this on bing.com/images