Παιδιά

31 Pins
 · Last updated 4y
Curated by
an image of a book cover with a cartoon character on it's head and eyes
Τραγούδι συναισθημάτων | Χόκυ πόκυ - Βήματα για τη ζωή - Popi-it.gr
Αναγνώριση συναισθημάτων - 160 Μάθημα Αυτό που νιώθω
an airplane is shown with instructions for how to draw the plane in it's perspective
Easy How to Draw an Airplane Tutorial Video and Airplane Coloring Page
Art Projects for Kids
a set of different shapes and sizes of castle buildings for kids to draw with colored pencils
How to Draw a.... - The Activity Mom
How to draw a cartoon castle step 3
how to draw an owl with four different eyes and five different head shapes for each one
Owl Obsession Series – How to Doodle an Owl
Owl Obsession Series – How to Doodle an Owl | Tween Crafts - Connecting Mom and Daughter through crafting
how to draw disney princess dresses from the movie sleeping beauty with step by step instructions
Учимся рисовать
Я совсем не умею рисовать, но дети часто просят? "мам, нарисуй зайчика (машинку, котенка, куклу и т.д." И я насобирала себе целую коллекцию...
Printable Shark Puppet
This has to be the coolest summer craft for kids to make - print the shark puppet template and make this shark craft in no time (perfect to make both at home or in the classroom and is super popular during shark week). This paper puppet is easy enough for kids in preschool and kindergarten to make.
the penguin craft is made with paper and glue
Handprint Penguin
These handprint penguins are cute and easy to make for a fun Winter craft! via @bestideaskids #ArtsandCraftsProjects
how to draw a cartoon shark with four different shapes and numbers for each shark's face
Drawing Sea Animals With Numbers & Letters
Take the number 4 and turn it into a shark by following the easy to draw steps.