Περισσότερες ιδέες από το Eva
ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΕΡΓΑ FENG SHUI

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 2006 "Α΄ Διαγωνισμός Παιδικής Εικονογράφησης Αγγέλων Βήμα". ACHIEVEMENTS 2006 "A Contest of Children's Illustration Aggelon Vima".

Τίτλος έργου: «Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους… Δέντρο φωτιά γίνεται ολομεμιάς το Σύμπαντο.»  60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο). 4. Project Title: "Your first duty, using your term in the breed, is to feel all of your ancestors within you ... Tree fire is done at once the Universe." 60x30cm oil on on canvas (Tetraptych).

Τίτλος έργου: «Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους… Δέντρο φωτιά γίνεται ολομεμιάς το Σύμπαντο.» 60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο). 4. Project Title: "Your first duty, using your term in the breed, is to feel all of your ancestors within you ... Tree fire is done at once the Universe." 60x30cm oil on on canvas (Tetraptych).

Τίτλος έργου: «Ξέρω τώρα• δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος … Μια Φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου…» 60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο).  3. Project Title: "I know now I hope for nothing, I fear nothing, redeemed by the mind and the heart, ascended above, I am free ... A flame is the soul of man ..." 60x30cm, oil on canvas, (Tetraptych).

Τίτλος έργου: «Ξέρω τώρα• δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λεύτερος … Μια Φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου…» 60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο). 3. Project Title: "I know now I hope for nothing, I fear nothing, redeemed by the mind and the heart, ascended above, I am free ... A flame is the soul of man ..." 60x30cm, oil on canvas, (Tetraptych).

Τίτλος έργου: «Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Ποιος είναι ο σκοπός σου; Να μάχεσαι να πιαστείς στέρεα από το κλαρί….» 60x30cm, λάδι σε καμβά, (τετράπτυχο). 2. Project Title: "Never recognize the borders of man! What is your purpose? To fight to get caught firmly on the branch .... " 60x30cm, oil on canvas, (Tetraptych).

Τίτλος έργου: «Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Ποιος είναι ο σκοπός σου; Να μάχεσαι να πιαστείς στέρεα από το κλαρί….» 60x30cm, λάδι σε καμβά, (τετράπτυχο). 2. Project Title: "Never recognize the borders of man! What is your purpose? To fight to get caught firmly on the branch .... " 60x30cm, oil on canvas, (Tetraptych).

1. Τίτλος έργου: «Σ΄ ένα πέλαγο τρικυμισμένο αρμενίζουμε… Μα μέσα μου νογώ να στροβιλίζονται όλες οι δυνάμεις του Σύμπαντου.»  60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο). 1. Project Title: "In a stormy sea we are sailing ... But I think all the forces of Universe are swirling in me." 60x30cm, oil on canvas (Tetraptych).

1. Τίτλος έργου: «Σ΄ ένα πέλαγο τρικυμισμένο αρμενίζουμε… Μα μέσα μου νογώ να στροβιλίζονται όλες οι δυνάμεις του Σύμπαντου.» 60x30cm, λάδι σε καμβά (τετράπτυχο). 1. Project Title: "In a stormy sea we are sailing ... But I think all the forces of Universe are swirling in me." 60x30cm, oil on canvas (Tetraptych).