Εκείνος δεν μίλαγε ποτέ. Εκείνη τον κοίταζε πάντα.

Εκείνος δεν μίλαγε ποτέ. Εκείνη τον κοίταζε πάντα.

Life Lessons, Prayer, Religion, Life Quotes, Spirituality, Menu, Faith, Wise Words, Truths

Each one of us swims in the seas we love and in the depths we can tolerate..

Each one of us swims in the seas we love and in the depths we can tolerate.

True Words, Motivation Inspiration, Book Jacket, Inspirational Quotes, Truths, Thoughts, Life Coach Quotes, Book Cover Art, Quotes Inspirational

.-

True Words, Menu, Karma, Poem, Thoughts, Poems, Shut Up Quotes, Poetry, True Sayings

Vintage Ideas, Statues, Sky, Favorite Quotes, Nice, Poem, Pictures, Humor, Thoughts

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν...

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν...

Υπάρχει δύναμη στην προσευχή!!

Υπάρχει δύναμη στην προσευχή!!

Pinterest
Search