Εκείνος δεν μίλαγε ποτέ. Εκείνη τον κοίταζε πάντα.

Εκείνος δεν μίλαγε ποτέ. Εκείνη τον κοίταζε πάντα.

Quote Pictures, Small Words, True Words, Motivation Inspiration, Inspirational Quotes, Book Jacket, Life Coach Quotes, Book Cover Art, Inspiring Quotes

Each one of us swims in the seas we love and in the depths we can tolerate..

"Empty your mind. Be formless, shapeless.like water" - BRUCE LEE -

.-

True Words, Poem, Karma, Menu, Poems, Poetry, Quote

Vintage Ideas, Slogan, Favorite Quotes, Poem, Stencils, Statues, Poems, Effigy, Poetry

:-)

:-)

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν...

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν...

Book Jacket, Book Cover Art

Υπάρχει δύναμη στην προσευχή!!

Υπάρχει δύναμη στην προσευχή!!

Pinterest
Search