Ψυχοσαββατο

10 Pins
 1mo
Collection by
some candles are lit in the dark with words written on each candle and an inscription that reads
some candles are lit in the dark with words written on each candle and an inscription that reads
a lit candle on top of a plate with words written in different languages and numbers
a cross, two candles and some flowers on a table with an inscription in russian
a pink candle with flowers in front of it that says, happy birthday russian language
a poster with candles and an image of the virgin mary on it in different languages
a lit candle with the words in russian and english on it, next to an image of
a cake decorated with cranberries and nuts
Ψυχοσάββατο εν μέσω καραντίνας | Dogma
a table with many pies and candles on it
Τὰ Ψυχοσάββατα:Ποια είναι, πότε και γιατί τελούνται- Η ωφέλεια των ψυχών από τα μνημόσυνα
P2261007a
a table topped with lots of pies covered in frosting and lit by candles
Ψυχοσάββατο - 26 Μαΐου 2018 - ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ: Οι προσευχές για τους κεκοιμημένους, τους νεκρούς μας (είτε στη Θεία Λειτουργία, είτε στα μνημόσυνα, είτε στα τρισάγια, είτε στα ψυχοσάββατα) είναι η υψίστη μορφή αγάπης προς τους αδελφούς που δεν είναι πιά μαζί μας. Τα Ψυχοσάββατα Μέσα στην ιδιαίτερη μέριμνά της για τους κεκοιμημένους η Αγία Ορθόδοξη