Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

4. Σχηματίζω φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική ενικού ήπληθυντικού, όπως το παράδειγμα.η τσάντα – ο δάσκα...

4. Σχηματίζω φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική ενικού ήπληθυντικού, όπως το παράδειγμα.η τσάντα – ο δάσκα...

22. Διαλέγω το ρήμα που ταιριάζει

22. Διαλέγω το ρήμα που ταιριάζει

γλώσσα β΄ δημοτικού α΄τεύχος

γλώσσα β΄ δημοτικού α΄τεύχος

Βιβλιαράκι για τα Ουσιαστικά.pdf - Google Drive

Βιβλιαράκι για τα Ουσιαστικά.pdf - Google Drive

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΡΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ

γλώσσα β΄ δημοτικού α΄τεύχος

γλώσσα β΄ δημοτικού α΄τεύχος

Pinterest
Search