Περισσότερες ιδέες από το Evgenia
The Start of Something: The Selected Stories of Stuart Dybek (Hardback)

The Start of Something: The Selected Stories of Stuart Dybek (Hardback)

image

image

Στέκει αγέρωχο και απαράλλαχτο στο ίδιο σημείο από το 1957 και η μπάρα του έχει ζήσει όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Φαντάσου μέχρι και ο Frank Sinatra έχει πιει το ποτό του εδώ.

Στέκει αγέρωχο και απαράλλαχτο στο ίδιο σημείο από το 1957 και η μπάρα του έχει ζήσει όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Φαντάσου μέχρι και ο Frank Sinatra έχει πιει το ποτό του εδώ.

Στέκει αγέρωχο και απαράλλαχτο στο ίδιο σημείο από το 1957 και η μπάρα του έχει ζήσει όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Φαντάσου μέχρι και ο Frank Sinatra έχει πιει το ποτό του εδώ.

Στέκει αγέρωχο και απαράλλαχτο στο ίδιο σημείο από το 1957 και η μπάρα του έχει ζήσει όλη την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Φαντάσου μέχρι και ο Frank Sinatra έχει πιει το ποτό του εδώ.

Warning! These cookies are Dangerously Amazing!!!! Homemade Samoas Girl Scout Cookies

Warning! These cookies are Dangerously Amazing!!!! Homemade Samoas Girl Scout Cookies

Almonds + dark chocolate could be considered healthy!

Almonds + dark chocolate could be considered healthy!

Almonds + dark chocolate could be considered healthy!

Almonds + dark chocolate could be considered healthy!

I'll take that call. @lilyslibrary #readinghumor #books

I'll take that call. @lilyslibrary #readinghumor #books

Atlas of Remote Islands | Judith Schalansky

Atlas of Remote Islands | Judith Schalansky