Β δημοτικου ασκησεις ορθογραφιας

Collection by Evge papan

9 
Pins
evge papan
Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση ορθογραφίας: Κύκλωσε το σωστό Language Activities, Learning Activities, Greek Language, Greek Alphabet, Dyslexia, Lessons For Kids, Ancient Greek, Speech Therapy, Special Education

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση ορθογραφίας: Κύκλωσε το σωστό

Μια πολύ απλή άσκηση που βοηθά τα παιδιά να μάθουν καλύτερα την ορθογραφία και μπορεί να γίνει σε παιδιά όλων των τάξεων. Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να προσέχουν περισσότερο την ορθογραφία όταν γράφουν και οξύνει την ικανότητά τους να παρατηρούν και να εντοπίζουν τα λάθη τους. Πώς γίνεται η άσκηση: Αφού διδάξουμε στο παιδί τον ορθογραφικό κανόνα, γράφουμε σε ένα χαρτί λέξεις γραμμένες σωστά και λάθος. Η άσκηση μπορεί να γίνει για όλους τους κανόνες ορθογραφίας ή και γενικότερα για την…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση ορθογραφίας: Κύκλωσε το σωστό Language Activities, Learning Activities, Greek Language, Greek Alphabet, Dyslexia, Lessons For Kids, Ancient Greek, Speech Therapy, Special Education

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση ορθογραφίας: Κύκλωσε το σωστό

Μια πολύ απλή άσκηση που βοηθά τα παιδιά να μάθουν καλύτερα την ορθογραφία και μπορεί να γίνει σε παιδιά όλων των τάξεων. Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να προσέχουν περισσότερο την ορθογραφία όταν γράφουν και οξύνει την ικανότητά τους να παρατηρούν και να εντοπίζουν τα λάθη τους. Πώς γίνεται η άσκηση: Αφού διδάξουμε στο παιδί τον ορθογραφικό κανόνα, γράφουμε σε ένα χαρτί λέξεις γραμμένες σωστά και λάθος. Η άσκηση μπορεί να γίνει για όλους τους κανόνες ορθογραφίας ή και γενικότερα για την…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων I School, Grammar, Crafts For Kids, Chart, Education, Words, Autism, Blog, Crafts For Children

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων

Είναι μια πολύ απλή άσκηση που έχει στόχο την ενίσχυση της ορθογραφίας των καταλήξεων και ένας καλός τρόπος για επανάληψη στους κανόνες που έχουν μάθει τα παιδιά. Μπορεί να γίνει στο σπίτι και στο σχολείο και για παιδιά όλων των τάξεων. Επιλέγουμε μια ή περισσότερες καταλήξεις που θέλουμε να θυμίσουμε στα παιδιά. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε επανάληψη στα ρήματα σε - ιζω και τις εξαιρέσεις τους. Ζητάμε από το παιδί να γράψει μερικά ρήματα με τις καταλήξεις αυτές, όπως δείχνει και η…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική Speech Therapy, Grammar, Chart, Blog, Speech Pathology, Speech Language Therapy, Speech Language Pathology, Blogging, Articulation Therapy

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική

Στο ebook " Γραμματική με μια άλλη οπτική" περιέχονται γενικές αλλά και ειδικές ασκήσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πάνω στους γραμματικούς κανόνες. Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων προβλημάτων, όπως π.χ. να μάθουν να ξεχωρίζουν τους ήχους του ‘σ’ και του ΄ζ ΄έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα να κλίνουν τα ρήματα σε –ίζω στον Παρατατικό και στον Αόριστο ή να μάθουν να ξεχωρίζουν…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση Ορθογραφίας: Βρες τη λέξη Teaching Quotes, Learning Disabilities, Reading Skills, Grade 1, Learning Activities, School, Blog, Taxi, Ideas

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση Ορθογραφίας: Βρες τη λέξη

Μια πολύ απλή άσκηση που βοηθά στην εκμάθηση και εξάσκηση της ορθογραφίας των λέξεων. Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, ανάλογα το διδακτικό μας στόχο. 1) Γράφουμε σε ένα χαρτί συλλαβές, από τις οποίες το παιδί πρέπει να βρει και να γράψει μια λέξη. Μπορεί να γίνει με όποιο συνδυασμό θέλουμε, με πολλές ή δύο συλλαβές. * Κάνουμε δύο στήλες με την κάθε συλλαβή. Πολύ αποτελεσματικό για να ξεχωρίσει το παιδί λέξεις που γράφονται διαφορετικά. (λέξεις με προ - πρω, χο - χω, πε - παι, τη - τι, ε- αι…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική Speech Therapy, Grammar, Autism, Kai, Blog, Speech Pathology, Speech Language Therapy, Speech Language Pathology, Blogging

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική

Στο ebook " Γραμματική με μια άλλη οπτική" περιέχονται γενικές αλλά και ειδικές ασκήσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πάνω στους γραμματικούς κανόνες. Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων προβλημάτων, όπως π.χ. να μάθουν να ξεχωρίζουν τους ήχους του ‘σ’ και του ΄ζ ΄έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα να κλίνουν τα ρήματα σε –ίζω στον Παρατατικό και στον Αόριστο ή να μάθουν να ξεχωρίζουν…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική Greek Language, How To Stay Motivated, Speech Therapy, Grammar, Autism, Learning, Blog, Paros, Speech Pathology

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική

Στο ebook " Γραμματική με μια άλλη οπτική" περιέχονται γενικές αλλά και ειδικές ασκήσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πάνω στους γραμματικούς κανόνες. Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων προβλημάτων, όπως π.χ. να μάθουν να ξεχωρίζουν τους ήχους του ‘σ’ και του ΄ζ ΄έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα να κλίνουν τα ρήματα σε –ίζω στον Παρατατικό και στον Αόριστο ή να μάθουν να ξεχωρίζουν…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική Speech Therapy, Grammar, Blog, Speech Pathology, Speech Language Therapy, Speech Language Pathology, Blogging, Articulation Therapy

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Γραμματική με μια άλλη οπτική

Στο ebook " Γραμματική με μια άλλη οπτική" περιέχονται γενικές αλλά και ειδικές ασκήσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες πάνω στους γραμματικούς κανόνες. Παράλληλα, κάποιες από αυτές τις ασκήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων προβλημάτων, όπως π.χ. να μάθουν να ξεχωρίζουν τους ήχους του ‘σ’ και του ΄ζ ΄έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα να κλίνουν τα ρήματα σε –ίζω στον Παρατατικό και στον Αόριστο ή να μάθουν να ξεχωρίζουν…

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων Special Education, Grammar, Crafts For Kids, Map, School, Blog, Crafts For Children, Kids Arts And Crafts, Location Map

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για την ορθογραφία των καταλήξεων

Είναι μια πολύ απλή άσκηση που έχει στόχο την ενίσχυση της ορθογραφίας των καταλήξεων και ένας καλός τρόπος για επανάληψη στους κανόνες που έχουν μάθει τα παιδιά. Μπορεί να γίνει στο σπίτι και στο σχολείο και για παιδιά όλων των τάξεων. Επιλέγουμε μια ή περισσότερες καταλήξεις που θέλουμε να θυμίσουμε στα παιδιά. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε επανάληψη στα ρήματα σε - ιζω και τις εξαιρέσεις τους. Ζητάμε από το παιδί να γράψει μερικά ρήματα με τις καταλήξεις αυτές, όπως δείχνει και η…