Αγγλικοί ιδιωματισμοί

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Get it off your chest.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Get it off your chest. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Man of his words.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Man of his words. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Last laugh.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Christmas comes but once a year.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Christmas comes but once a year. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Pinterest
Αναζήτηση