Αγγλικοί ιδιωματισμοί

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Eat my hat.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Eat my hat. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

A little bird told me.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

A little bird told me. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Eat your words.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Eat your words. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Keep your eye on the prize.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Keep your eye on the prize. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Pinterest
Αναζήτηση