Αγγλικοί ιδιωματισμοί

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Eat my hat.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Eat my hat. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

No bed of roses. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Keep your eye on the prize.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Keep your eye on the prize. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

A fresh pair of eyes.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

A fresh pair of eyes. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Back to square one. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Eat your words.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Eat your words. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

A little bird told me.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

A little bird told me. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Man of his words.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Man of his words. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Christmas comes but once a year.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Christmas comes but once a year. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Last laugh.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Raining cats and dogs. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Raining cats and dogs. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Keep posted.

Keep posted.

Pinterest
Αναζήτηση