Αγγλικοί ιδιωματισμοί

Eat my hat.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Eat my hat. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Failure is the mother of success. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Eat your words.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Eat your words. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Christmas comes but once a year.   #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Christmas comes but once a year. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Virgin territory. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Jump ship. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Raining cats and dogs. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Raining cats and dogs. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

A little bird told me.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

A little bird told me. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί #LLEARN

Ride high.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Ride high. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh.  #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Last laugh. #Αγγλικά #αγγλικοί #ιδιωματισμοί

Pinterest
Αναζήτηση