Αθεϊσμός

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

God's favorite. ~ Yes, this puts it all in perspective and illustrates so clearly how ridiculous a belief in a god really is.

God's favorite. ~ Yes, this puts it all in perspective and illustrates so clearly how ridiculous a belief in a god really is.

Just One Absurd Dogma: God is unable to take away evil without taking away free will? I must have misunderstood the definition of omnipotent. Judaism's view of Jesus: Jesus is viewed as having been the most influential and, consequently, the most damaging of all false messiahs. Einstein on the Abrahamic idolatries: The worship of false gods such as Yahweh (Allah and Elohim) is not only “unworthy, but also fatal", with "incalculable harm to human progress."

The destructive myth about religion that Americans disproportionately believe

Just One Absurd Dogma: God is unable to take away evil without taking away free will? I must have misunderstood the definition of omnipotent. Judaism's view of Jesus: Jesus is viewed as having been the most influential and, consequently, the most damaging of all false messiahs. Einstein on the Abrahamic idolatries: The worship of false gods such as Yahweh (Allah and Elohim) is not only “unworthy, but also fatal", with "incalculable harm to human progress."

not by men but by the influence of the enemy. either by their will or the lack of relationship with the CREATOR.

not by men but by the influence of the enemy. either by their will or the lack of relationship with the CREATOR.

επιστολή: Αθεϊσμός

επιστολή: Αθεϊσμός

The debate between science and religion was over when churches put lightning rods on their steeples

Think about it

The debate between science and religion was over when churches put lightning rods on their steeples

I'll do this one day and carry it with me in the event someone wants to convert me.

I'll do this one day and carry it with me in the event someone wants to convert me.

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ: Αθεϊσμός και Ανθελληνισμός στα σχολικά βιβλία

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ: Αθεϊσμός και Ανθελληνισμός στα σχολικά βιβλία

Ο αθεϊσμός δεν είναι θρησκεία

Ο αθεϊσμός δεν είναι θρησκεία

One of the best atheism quotes ever!

Ricky Gervais On God…

One of the best atheism quotes ever!

Atheism, Religion, Christianity, God is Imaginary, It's in the Bible, Bible Verse, Peter, Cherry Picking, Interpretation. The Bible is not meant to be taken literally, silly! WRONG! Next time some "cherry picking" Christian tells you it's a matter of interpretation quote the following passage: But know this first of all, that no prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the holy spirit spoke from god.

Atheism, Religion, Christianity, God is Imaginary, It's in the Bible, Bible Verse, Peter, Cherry Picking, Interpretation. The Bible is not meant to be taken literally, silly! WRONG! Next time some "cherry picking" Christian tells you it's a matter of interpretation quote the following passage: But know this first of all, that no prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the holy spirit spoke from god.

Συνέντευξη Νόαμ Τσόμσκι: Ο Νέος Αθεϊσμός και η λατρεία του κράτους -

Συνέντευξη Νόαμ Τσόμσκι: Ο Νέος Αθεϊσμός και η λατρεία του κράτους -

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Νεο-Αθεϊσμός: Η σύγχρονη θρησκεία χωρίς Θεό με σκο...

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Νεο-Αθεϊσμός: Η σύγχρονη θρησκεία χωρίς Θεό με σκο...

Α. Κ. Γκρέιλινγκ: «O αθεϊσμός δεν είναι επιθετικός» - BHMagazino - Συνεντεύξεις - Το Βήμα Online

Α. Κ. Γκρέιλινγκ: «O αθεϊσμός δεν είναι επιθετικός» - BHMagazino - Συνεντεύξεις - Το Βήμα Online

Atheism, Religion, God is Imaginary, Creationism, Adam & Eve, Science, Evolution. One simple detail. Yeah, sometimes, just one simple detail can destroy a lot of beliefs. They had belly buttons. Oooops!

Christians, speechless much?

Atheism, Religion, God is Imaginary, Creationism, Adam & Eve, Science, Evolution. One simple detail. Yeah, sometimes, just one simple detail can destroy a lot of beliefs. They had belly buttons. Oooops!

Παναγία Ιεροσολυμίτισσα : Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ - Τό ἀήττητο ὅπλο

Παναγία Ιεροσολυμίτισσα : Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ - Τό ἀήττητο ὅπλο

Religion ...wow, this lists it well.

Religion ...wow, this lists it well.

Pinterest
Αναζήτηση