Ημέρα # 321 Δίκαιη δεν σημαίνει ίση - την ανάπτυξη χαρακτήρων, Εβδομάδα # 46 - Meaningfulmama.com

Day #321 Fair Doesn't Mean Equal - Character Development, Week #46

Ημέρα # 321 Δίκαιη δεν σημαίνει ίση - την ανάπτυξη χαρακτήρων, Εβδομάδα # 46 - Meaningfulmama.com

Ημέρα # 318 Δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους - την ανάπτυξη χαρακτήρων, Εβδομάδα # 46 - Meaningfulmama.com

Day #318 Fairness for All People - Character Development, Week #46

Ημέρα # 318 Δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους - την ανάπτυξη χαρακτήρων, Εβδομάδα # 46 - Meaningfulmama.com

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Fairness “Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.”  – Proverbs 31:9   We have established that life isn’t fair. We have also established that we need to work to try and to be fair and fight for justice for others. Today I wanted them to understand that fair doesn’t always mean equal. Privileges are often based on external situations. My kids definitely get more privileges as they… {Read More}

Day #321 Fair Doesn't Mean Equal - Character Development, Week #46

Fairness “Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.” – Proverbs 31:9 We have established that life isn’t fair. We have also established that we need to work to try and to be fair and fight for justice for others. Today I wanted them to understand that fair doesn’t always mean equal. Privileges are often based on external situations. My kids definitely get more privileges as they… {Read More}

30+ HALLOWEEN GAME IDEAS FOR KIDS- these are so cool!  Pin for later

30+ HALLOWEEN GAME IDEAS FOR KIDS- these are so cool! Pin for later

Interview your child with this fun yearly questionnaire! The holidays are the perfect time to do this! Free printable.

Interview your child with this fun yearly questionnaire! The holidays are the perfect time to do this! Free printable.

Kids interview questions - Interviewing kids is so much fun because they come up with the funniest things! Use this free printable to ask your children on their birthday or anytime and stick it in the baby book!

20 Questions to Ask Your Kids Printable (With My Kids' Answers

Kids interview questions - Interviewing kids is so much fun because they come up with the funniest things! Use this free printable to ask your children on their birthday or anytime and stick it in the baby book!

For many families, just getting something into a lunch box is super enough. Photo / iStock

For many families, just getting something into a lunch box is super enough. Photo / iStock

FREE Birthday Idea~ Parents can ask the same questions and take a quick picture each year to see how their child grows in every way.  Teachers can use the same idea to create a rotating display to celebrate each student's special day!

FREE Birthday Idea~ Parents can ask the same questions and take a quick picture each year to see how their child grows in every way. Teachers can use the same idea to create a rotating display to celebrate each student's special day!

Room Mom Extraordinaire: Painting Pumpkins party

Room Mom Extraordinaire: Painting Pumpkins party

Pinterest
Αναζήτηση