Ανθρωπολογία

Εξερευνήστε σχετικά θέματα

Ανθρωπολογία και αναρχισμός | Public

Ανθρωπολογία και αναρχισμός | Public

Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ: H ανθρωπολογία της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα: Ο κ...

Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ: H ανθρωπολογία της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα: Ο κ...

Ανθρωπολογία της παρακμής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Μέδουσα

Ανθρωπολογία της παρακμής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Μέδουσα

Stone inspiration

Stone inspiration

Why the Norse are a million times better

Who Were The Vikings?

Why the Norse are a million times better

” Σύγκριση βασικών κοσμοθεωρητικών αντιλήψεων του Πλωτίνου με τον μαγικο-θρησκευτικό νου ”    Απόσπασμα από την περίληψη    Θα υποστηριχτεί ότι υπάρχουν τρεις βασικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του Πλωτίνου, εκτός των άλλων, που τον συνδέουν με τη μαγικο-θρησκευτική σκέψη, όπως αυτή μελετήθηκε από την ανθρωπολογία στους λαούς χωρίς γραφή ή και την θρησκειολογία στις αρχαϊκές κοινωνίες.

” Σύγκριση βασικών κοσμοθεωρητικών αντιλήψεων του Πλωτίνου με τον μαγικο-θρησκευτικό νου ” Απόσπασμα από την περίληψη Θα υποστηριχτεί ότι υπάρχουν τρεις βασικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του Πλωτίνου, εκτός των άλλων, που τον συνδέουν με τη μαγικο-θρησκευτική σκέψη, όπως αυτή μελετήθηκε από την ανθρωπολογία στους λαούς χωρίς γραφή ή και την θρησκειολογία στις αρχαϊκές κοινωνίες.

Ανθρωπολογία

Ανθρωπολογία

"Genetic testing performed on residents of a remote village in China have shown that they may be descended from a “lost legion” of Roman soldiers.  Tests found that the DNA of some villagers in Liqian, on the fringes of the Gobi Desert in north-western China, was 56 per cent Caucasian in origin.  Many of the villagers have blue or green eyes, long noses and even fair hair, prompting speculation that they have European blood."

"Genetic testing performed on residents of a remote village in China have shown that they may be descended from a “lost legion” of Roman soldiers. Tests found that the DNA of some villagers in Liqian, on the fringes of the Gobi Desert in north-western China, was 56 per cent Caucasian in origin. Many of the villagers have blue or green eyes, long noses and even fair hair, prompting speculation that they have European blood."

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 4-5. Ναύπλιο 1983-85. Ειδική έκδοση: Ενδυματολογία, Μουσικά όργανα, Χαλκοτεχνία, Ανθρωπολογία του χορού.ETHNOGRAPHICA 4-5. Nafplion 1983-85. Special issue on Costume, Musical Instruments, Coppercraft, Anthropology of Dance. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 4-5. Ναύπλιο 1983-85. Ειδική έκδοση: Ενδυματολογία, Μουσικά όργανα, Χαλκοτεχνία, Ανθρωπολογία του χορού.ETHNOGRAPHICA 4-5. Nafplion 1983-85. Special issue on Costume, Musical Instruments, Coppercraft, Anthropology of Dance. ISSN 0257-1692. ©Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion

Pinterest
Αναζήτηση