Ανθρώπινες πράξεις

I wanted to cry at some of these

I wanted to cry at some of these

 Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.Αριστοτέλης

Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.Αριστοτέλης

This old veteran restored my faith in humanity

This old veteran restored my faith in humanity

Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο. Αριστοτέλης,

Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο. Αριστοτέλης,

<p>“God is within us and the Beast is above us”, supported by Aristotle, this small and great, which coexist in the human soul and met in human existence, are struggling to hold up every day with small, human, everyday actions, but with a clear mind, which is the bridge to …</p>

<p>“God is within us and the Beast is above us”, supported by Aristotle, this small and great, which coexist in the human soul and met in human existence, are struggling to hold up every day with small, human, everyday actions, but with a clear mind, which is the bridge to …</p>

faith In humanity resorted!

faith In humanity resorted!

I would be this kind. Would you be?

I would be this kind. Would you be?

Lets work hard together to end racism

Lets work hard together to end racism

Beauty is...

Beauty is...

indominatable spirit of both man and dog

indominatable spirit of both man and dog

i-rena: ...όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα α...

i-rena: ...όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα α...

You go !

You go !

People oftentimes amazes me, in the most wonderful ways.

People oftentimes amazes me, in the most wonderful ways.

Faith In Humanity #90

Faith In Humanity #90

Faith In Humanity #34

Faith In Humanity #34

Omigosh... They did it!! Go Barbie!! Making all girls dreams come true!!

Omigosh... They did it!! Go Barbie!! Making all girls dreams come true!!

Pinterest
Αναζήτηση