Ελλάδα όπως Ουκρανία;  4Σε μια απολύτως προσωπική κρίση και διαπίστωση παρατίθενται τα παρακάτω προς συζήτηση. Οι ομοιότητες αρκετές σε γεγονότα και καταστάσεις με διαφορά μικρού χρονικού διαστήματος για δύο χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία αλλά υπό επηρεασμό ίδιων δυνάμεων...

Ελλάδα όπως Ουκρανία; 4Σε μια απολύτως προσωπική κρίση και διαπίστωση παρατίθενται τα παρακάτω προς συζήτηση. Οι ομοιότητες αρκετές σε γεγονότα και καταστάσεις με διαφορά μικρού χρονικού διαστήματος για δύο χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία αλλά υπό επηρεασμό ίδιων δυνάμεων...

El mapa muestra los apellidos más comunes en Europa.

El mapa muestra los apellidos más comunes en Europa.

Смешные картинки

Смешные картинки

Here is a map of North American language families. People forget that English is only spoken in North America because of Western imperialism.  [follow this link to find a short clip and analysis of American imperialism: http://www.thesociologicalcinema.com/1/post/2011/10/what-the-classroom-didnt-teach-me-about-american-empire.html]

Here is a map of North American language families. People forget that English is only spoken in North America because of Western imperialism. [follow this link to find a short clip and analysis of American imperialism: http://www.thesociologicalcinema.com/1/post/2011/10/what-the-classroom-didnt-teach-me-about-american-empire.html]

Half of the U.S. lives in these counties.

Half of the U.S. lives in these counties.

Who needs the States? These are the real communities within we reside based on the commuter patterns

Here Are the Real Boundaries of American Metropolises, Decided by an Algorithm

Who needs the States? These are the real communities within we reside based on the commuter patterns

The amount of land owned by the federal government, state by state.

The amount of land owned by the federal government, state by state.

ROMAN EMPIRE: animated MAP shows RISE & FALL of Rome (via vox.com 5942585 2014-08-19) • 500BC Rome was city-state • by 27BC it was the EU/M.E./N African Empire • 700 years of Empire split E/W, W destroyed by Germanic tribes by 476AD, though E Constantinople remained for centuries longer...

40 maps that explain the Roman Empire

ROMAN EMPIRE: animated MAP shows RISE & FALL of Rome (via vox.com 5942585 2014-08-19) • 500BC Rome was city-state • by 27BC it was the EU/M.E./N African Empire • 700 years of Empire split E/W, W destroyed by Germanic tribes by 476AD, though E Constantinople remained for centuries longer...

The Evolutionary Tree of Religion

The Evolutionary Tree of Religion

Amazing Time Lapse Video Of World War II Like You've Never Seen Before  http://www.thegoodsurvivalist.com/amazing-time-lapse-video-of-world-war-ii-like-youve-never-seen-before/ #thegoodsurvivalist

Amazing Time Lapse Video Of World War II Like You've Never Seen Before

Amazing Time Lapse Video Of World War II Like You've Never Seen Before http://www.thegoodsurvivalist.com/amazing-time-lapse-video-of-world-war-ii-like-youve-never-seen-before/ #thegoodsurvivalist

Pinterest
Αναζήτηση