Διευκρινήσεις του ΟΑΕΕ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διευκρινήσεις του ΟΑΕΕ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Login Modal from Gibbon | PatternTap | ZURB Library

Login Modal from Gibbon | PatternTap | ZURB Library

31-01-17 Το Υπουργείο διαψεύδει    31-01-17 Το Υπουργείο διαψεύδει  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων διαψεύδει με τον  πλέον κατηγορηματικό τρόπο δημοσίευμα ιστοσελίδας ότι προτίθεται να  επαναφέρει διάταξη για τη διαγραφή από τους πίνακες αναπληρωτών για την  τρέχουσα και την επόμενη σχολική χρονιά όταν δεν προσέρχονται για  ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη τους.  Για τους έχοντες ασθενή μνήμη υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη του  νόμου Διαμαντοπούλου καταργήθηκε το 2015…

31-01-17 Το Υπουργείο διαψεύδει 31-01-17 Το Υπουργείο διαψεύδει Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων διαψεύδει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δημοσίευμα ιστοσελίδας ότι προτίθεται να επαναφέρει διάταξη για τη διαγραφή από τους πίνακες αναπληρωτών για την τρέχουσα και την επόμενη σχολική χρονιά όταν δεν προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη τους. Για τους έχοντες ασθενή μνήμη υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη του νόμου Διαμαντοπούλου καταργήθηκε το 2015…

Gorod

Gorod

Full service production company & premier photo & film studios in NYC.  Servicing the top brands & talent in the fashion & entertainment industries.

Full service production company & premier photo & film studios in NYC. Servicing the top brands & talent in the fashion & entertainment industries.

Terbaru Paket Agustus 2015 First Media

Terbaru Paket Agustus 2015 First Media

Profile Unna: Startseite

Profile Unna: Startseite

IonIT | Logo re-design

IonIT | Logo re-design

Examples of presentations we’ve created specifically in POWERPOINT – and there isn’t a bullet point in sight!

Examples of presentations we’ve created specifically in POWERPOINT – and there isn’t a bullet point in sight!

GIM stands for Goodwill is Money, we help people, who enjoy good goodwill, make money..

GIM stands for Goodwill is Money, we help people, who enjoy good goodwill, make money..

Pinterest
Αναζήτηση